Komorki prakambium
Posted on 30 November 2006
www.rzetelne-pisanie-prac.pl/blog/

Są to komórki prakambium. Przekształcają się one we floem, ksylem i kambium wiązkowe. Układ sznurów prakambium decyduje o przyszłym układzie wiązek łykodrzewnych w budowie pierwotnej łodygi. Pierwszymi komórkami, które różnicują się w młodym sznurze pra-kambium, są komórki floemu pierwotnego. W liściu mamy już rozwinięte obie wiązki. Metemy, czyli partie tkanek twórczych, charaktetyczne są dla roślin. W metemach wytwarzane są nowe komórki, na skutek czego partie te rozrastają się, w czasie gdy inne części roślin osiągnęły już stan dojrzałości i nie rosną więcej. Metemy wierzchołkowe korzeni i pędów wytwarzają nowe komórki, które powiększają swe rozmiary różnicując się, wskutek czego powstają nowe części korzeni i łodyg. Jest to tzw. przyrost pierwotny organów roślin. U wielu roślin łodygi i korzenie rozrastają się na grubość przez dodawanie nowych warstw ksylemu i floemu. Istnieje pogląd, że młode istoty żywe (zarówno rośliny, jak i zwierzęta) w ciągu swego rozwoju osobniczego mogą przechodzić przez stadia przypominające dojrzałe formy ich dalekich przodków. W rozwoju ontoge-netycznym, czyli osobniczym, mogą powtarzać się niektóre stadia filogenezy, czyli rozwoju rodowego. Nie wchodząc w ocenę tej teorii stwierdzić możemy, że dane jakimi dziś rozporządzamy, dotyczące filogenezy jamek lejkowatych, są zgodne z tym poglądem, gdyż rozwój filogenetyczny cewek lub naczyń odpowiada w przybliżeniu następstwu tych form w rozwoju drewna pierwotnego pojedynczej rośliny.